privacybeleid

Privacy statement

Best Choice Algerve Group en exclusivealgarvevillas.be respecteren de privacy van alle gebruikers van deze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vakgebonden) informatie aan u te verschaffen.

Best Choice Algarve bewaart uw gegevens voor de optimale uitvoering van jouw opdracht. Best Choice Algarve kan uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u te informeren over relevante diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, mag u altijd contact met ons opnemen. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij louter voor de verdere optimalisering van onze diensten en onze communicatie daarover.

Om u als bezoeker van onze website te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag op onze website. De op deze manier verkregen informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt op een keurige en zorgvuldige wijze.

                                                                                                                                 

Disclaimer

Deze websites is een product van Best Choice Algarve Group, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden door onze websites of door onvolledigheid van deze informatie op welke manier dan ook. Deze website is tot stand gekomen op basis van een zo keurige mogelijke samenstelling van de inhoud en toepassing van het ontwerp.

Mocht u toch problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Choice Algarve of exclusivealgarvevillas.be is het de gebruiker van deze sites niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze sites worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven ten allen tijde voorbehouden aan Best Choice Algarve Group. Wenst u toch onze informatie te gebruiken, dan verzoeken wij u eerst schriftelijke toestemming te vragen aan Best Choice Algarve Group. Een schriftelijke toestemming kan u eveneens aan ons vragen via het contactformulier.

Handelsmerken

Copyright © 2015 PORTUGAL ALGARVE VILLAS. All rights reserved.

Genoemde handelsmerken en naammerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze websites betekent dat u het privacy beleid van Best Choice Algarve Group volledig accepteert.